INTERNATIONAL CONSTRUCTION SYSTEMS (ICS)

Firma International Construction Systems prowadzi wyspecjalizowaną działalność w sektorze obrotu nieruchomościami i budownictwa mieszkaniowego. Zespół posiadających wieloletnie doświadczenie managerów, doradców inwestycyjnych oraz prawników realizuje skuteczną strategię inwestycyjną Spółki. Polega ona na wypracowaniu atrakcyjnych zwrotów z kapitału. Osiągamy to przy zapewnieniu bezpieczeństwa kapitału oraz realizowanych inwestycji, stałego uzupełniania portfela nieruchomości w celu umożliwienia jak najlepszego ulokowania kapitału, ochroną obsługiwanych podmiotów przed potencjalnym ryzykiem, kompleksowym wsparciu i doradztwie w zakresie doboru rozwiązań finansowych i prawnych oraz szybką i sprawną obsługą transakcji.

Strategia

Nasi eksperci łączą dobrą orientację na rynku kapitałowym ze znajomością branży nieruchomości. Ich wiedza pozwala na wybór takich obiektów pod inwestycje, które spełniają założenia zarówno krótko-, jak i długoterminowych inwestorów. Dla nas wyzwaniem jest operowanie kapitałem, które w pełni odpowiada strategii Klienta i przynosi mu oczekiwaną stopę zwrotu przy minimalizacji ryzyk. Dlatego stale uzupełniamy nasz portfel produktowy. Ściśle współpracujemy z innymi podmiotami działającymi na rynku deweloperskim, aby dysponować najświeższymi informacjami z rynku. Dzięki temu zapewniamy bogaty wachlarz możliwości do ulokowania kapitału oraz szeroką perspektywę dla Klientów.

Działalność

Działalność inwestycyjna jest obarczona ryzykiem finansowym, proceduralnym i prawnym. Założeniem, które przyświeca nam podczas codziennej pracy, jest precyzyjna analiza projektów inwestycyjnych pod kątem ich szans i zagrożeń. Następnie zapewniamy im formalno-prawne bezpieczeństwo, stosując najwyższej klasy standardy. Zapewniamy nadzór nad procesem inwestycyjnym na wszystkich jego etapach i dbamy o jego racjonalizację - zarówno kosztową, jak i czasową. W ten sposób osiągamy wyniki, które odpowiadają oczekiwaniom naszych Inwestorów.

Zaufanie

Inwestycje realizujemy dobierając najlepsze narzędzia do finansowania inwestycji. W zakresie naszych usług znajduje się pozyskiwanie kapitału na różnorodne przedsięwzięcia z rynku nieruchomości. Identyfikujemy potencjalnych partnerów, w tym spółki joint venture czy konsorcja inwestycyjne, aby umożliwić realizację nisko i średniobudżetowych projektów. Z kolei na etapie finalizowania transakcji, troszczymy się o jej szybką i sprawną obsługę. W tym celu uważnie monitorujemy wszelkie zmiany w przepisach prawnych i podatkowych i stosujemy sprawdzone, etyczne i bezpieczne rozwiązania. Kierujemy interdyscyplinarnym zespołem i dbamy o błyskawiczny przepływ informacji. Dzięki temu podejmujemy najlepsze dla procesu inwestycyjnego decyzje oraz budujemy swoją pozycję na rynku jako najlepszy i godny zaufania profesjonalista w zakresie inwestycji w sektorze nieruchomości.

IC SYSTEMS

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Krakowie
30-549 Kraków, ul. Romualda Traugutta 20/21

NIP 6793116053, Regon 362465796

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie
XI Wydział Gospodarczy KRS 0000575188

    Kontakt

    tel. / fax. 12-348-01-72
    biuro@icssystems.pl
    www.icssystems.pl